Uhellig allianse i Midtøsten

Hver gang Yasser Arafat nærmer seg et punkt der Israel ikke kan unnslå seg forhandlinger, slår ekstremistene i den islamske motstandsbevegelsen til.