Med skarp kritikk av <p/>Lichtensteins EØS-nei

Opposisjonsleder Peter Wolff retter skarp kritikk mot Liechtensteins regjering fordi den torpederte undertegnelsen av EØS-avtalen i forrige uke.