Kan endre holdning til Irak-angrep

Tysklands forsvarsminister Peter Struck sa fredag at landets holdning til et angrep på Irak endres hvis det viser seg at irakiske myndigheter er innblandet i terrorisme.