Skrapesyke forårsaket kugalskap?

Britiske forskere tror at skrapesyke hos sauer kan ha forårsaket utbruddet av kugalskap i Storbritannia.