Haider dømt for ærekrenkelse av død asylsøker

Den østerrikske høyreekstreme politikeren Jörg Haider er av en domstol i Wien blitt dømt for å ha kalt en avdød nigeriansk asylsøker en narkotikalanger.