Eksperter klare til å starte kloning av mennesker

En internasjonal gruppe fruktbarhetseksperter står klare til å bli de første vitenskapsfolkene i verden til å klone et menneske. Gruppen møttes i Roma fredag, for å legge fram planene.