Mistanke om munn- og klovsyke i Finland

En gård i Sør-Finland er blitt satt i karantene etter at det er funnet symptomer på munn- og klovsyke hos gårdens kyr.