Terror mot amerikanske mål

Gjennom flere tiår har amerikanske statsborgere og institusjoner vært mål for terrorangrep. Angrepene har tidligere for det meste vært rettet mot amerikanere i utlandet.