Kina vil sende fredsstyrker til Afghanistan

Kina kan komme til å sende tropper til en internasjonal fredsbevarende styrke i Afghanistan.