Storslakt i EU

For å forhindre det komplette sammenbrudd på EUs kjøttmarked foreslår landbrukskommissær Franz Fischler radikale tiltak. Intensiv kjøttproduksjon blir bannlyst. I fremtiden skal hver ku eller okse ha fem mål land for seg selv.