En sammenstilling av de syv siste landsdekkende meningsmålingene, utført av nettstedet RealClearPolitics, viser at det nå bare er 0,9 prosentpoeng som skiller de to kandidatene.

Hillary Clinton får en oppslutning på 44,9 prosent, mens Donald Trump får 44,0 prosent.

På den siste landsomfattende meningsmålingen, som Fox News utførte i forrige uke, fikk Trump en oppslutning på 46 prosent, mot 45 prosent for Clinton.

På en måling USC Tracking gjorde for Los Angeles Times i forrige uke, fikk Trump hele 48 prosent, mot 41 for Clinton.

En beregning av hvor mange valgmenn de to kandidatene ligger an til å kapre, noe som til syvende og sist vil avgjøre utfallet av valget 8. november, gir derimot Hillary Clinton et større forsprang.

Ifølge RealClearPolitics ser Clinton ut til å ha sikret seg 200 valgmenn, mot Trumps 164.

For å bli USAs neste president, trengs det 270 valgmenn i ryggen. Resultatet i de såkalte vippestatene blir dermed avgjørende. De har til sammen 174 valgmenn som skal fordeles.