Fødselskirken tilgriset med urin og søppel

En intens stank av urin var det første som møtte besøkende i Fødselskirken i Betlehem fredag, etter at beleiringen var over og palestinerne hadde forlatt kirken.