Evakuert etter jordskjelv

Islandske myndigheter ba folk oppholde seg utendørs av frykt for etterskjelv på Island.