Ensomme har høyere kreftrisiko

Ensomhet kan ha stor innvirkning på helsen og blant annet øke risikoen for kreft, tror amerikanske forskere.