Olmert klorer seg fast

Ehud Olmert sviktes av sine egne, men nekter å gi fra seg statsministerposten uten videre.