Bøtelagt for misbruk av håndklær

En italiensk pensjonist er ilagt en bot på 1.032 euro eller 8.200 kroner for grovt misbruk av badehåndklær.