Klodensstørste utslippssynder

ExxonMobil topper den globale verstinglisten over selskaper med høyest CO2-utslipp.