Folket som vil bli i skogen

Det kunne vært en film, en tidsreise. Men møtet med Yanomamiene i Amazonas er ikke fiksjon.