Bush roser Musharraf

USAs president George W. Bush roser Pakistans president Pervez Musharraf for «positive skritt», til tross for unntakstilstanden og arrestasjoner av flere tusen opposisjonelle.