Svenskene beklager danskenes valg

Flere svenske lederskribenter beklager at Dansk Folkeparti beholder sin innflytelse over dansk politikk etter valget.