Georgia: – Russland bryter folkeretten

Georgia anklager Russland for å prøve å annektere landets to utbryterrepublikker Abkhasia og Sør-Ossetia. Russland vil etablere tettere bånd med de to regionene.