Bøndene skjelver

Britiske myndigheter innførte forbud mot all transport av kveg, sauer og griser etter at det igjen er påvist munn- og klovsyke i landet. Norge innfører i dag strakstiltak.