En taper i 2006

Britney Spears og Donald Trump blir neste års tapere, mens Google, Ophra Winfrey og Ebay blir vinnerne i en amerikansk kåring av neste års sterkeste varemerker.