Lyngbrann på Nattlandsrinden

Det brant i terrenget på Nattlandsrinden fredag ettermiddag.