Rapport fra lukket avdeling

Det er ikke isolasjonisme. Heller ikke krigshissing. Snarere et uttrykk for at man i USA er seg selv nok, og i den aktuelle saken ikke ser at det er et landområde mellom USA og Irak der det bor mennesker. Mennesker som er med og gir premissene for avvæpningen av Saddam Hussein, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.