Stortinget på sporet

Torsdag 20. februar 2003. En storkrig kan være 2-3 uker frem i tid. det er utenriksdebatt på Stortinget. bare en håndfull representanter finner det for godt å vise offentlig interesse ved å være på plass i salen, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.