Benedikt XVI på plass

Den nye paven vil trolig reise mindre enn sin forgjenger, og heller konsentrere seg om den europeiske gjerningen.