Russland krever motytelser fra EU

Russland krever motytelser for å la EU-land slippe lettere til i den russiske energisektoren.