Duket for spent toppmøte mellom EU og Putin

Økt spenning mellom EU og Russland har svekket håpet om et vellykket toppmøte i Finland. Men man håper da i alle fall å unngå skandaler.