Færre internflyktninger i verden

Det blir stadig færre internflyktninger i verden, men tallet er fortsatt alarmerende høyt.