Høy stråling etter Israel-bomber

Forskere har påvist et høyt strålingsnivå i kratrene etter israelske bomber i Sør-Libanon, noe som indikerer at Israel brukte uranbaserte våpen under krigen i sommer.