- Radikal omlegging av USAs politikk i Irak

En radikal omlegging av USAs politikk i Irak er på trappene, men president George W. Bush vil vente til etter det spennende kongressvalget om knappe tre uker før han foretar seg noe.