Fallitt eller suksess

Israelsk politikk er et uryddig landskap, preget som det er av en lang rekke småpartier som går inn og ut av allianser og blokkdannelser.