Noreg på kollisjonskurs med FN

Humanitære organisasjonar reagere kraftig norsk politikk overfor asylsøkjarar frå Kaukasus. Det blir vurdert å reise sak mot Noreg i menneskerettsdomstolen.