Henretter fange nummer 1000

Kenneth Lee Boyd ble fredag henrettet med giftsprøyte. Han er fange nummer tusen som henrettes i USA etter at dødsstraffen ble gjeninnført i 1976.