Fangebilder skaper bølger

President George Bush reagerer kraftig på TV-bilder av krigsfanger og drepte soldater som trolig er amerikanske.