Trapper ned krisemottaket

Kommunens kriseteam var forberedt på å ta imot opptil 1000 personer på Flesland etter katastrofen i Asia. I går ble mottaksapparatet kraftig redusert.