Seks Scud mot troverdigheten

Meldingene ser ut til å være like lite presise som rakettene de omhandlet. Scud eller ikke Scud? Forvirringen spredte seg fra radio til nett til skjerm i løpet av gårsdagen. Det var Scud. Det var ikke Scud. Det var kanskje Scud. Hvorfor er det så viktig?