USA "fryser" statlige irakiske eiendommer

Amerikanske myndigheter konfiskerer alle statlige irakiske bankinnskudd og eiendommer som ikke dekkes av diplomatisk beskyttelse. USA ber alle vennligsinnede land gjøre det samme.