Britene utsetter euro-debatten

Storbritannias regjering tar ikke spørsmålet om innføring av euroen opp til ny vurdering i sitt budsjettforslag for kommende periode.