Europa stenges for flyktninger

Europa drukner ikke i flyktninger. Tvert imot er tallet på asylsøkere lavere enn på 17 år.