Oppgjør etter våpenhvile

Israel har fått erfare at dristighet medfører stor risiko. Noen vil si det var dumdristighet, for israelerne selv trodde ikke at krigen mot Hizbollah kunne vinnes, skriver nyhetsleder Einar Aarre.