– Iran innfrir ikke FNs krav

Iran innfrir ikke FNs krav når landet fortsetter arbeidet med å anrike uran, mener de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet og Tyskland.