Den EU-vennlige opposisjonen i Ukraina har hatt dette som et av sine aller viktigste krav. Særlig viktig er det at flere av presidentens fullmakter skal overføres til nasjonalforsamlingen.

I en erklæring fra presidenten heter det at han «støtter en raskest mulig gjennomføring av grunnlovsreformer». Han har også forsikret USA assisterende utenriksminister at han er tilhenger av «dialog og kompromiss» i forholdet til opposisjonen.