Det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya ble angrepet i 2012, noe som blant annet førte til at Clinton måtte møte til en høring i Kongressen for å svare på hvorvidt sikkerheten rundt amerikanske utenlandsstasjoner var god nok. Fire amerikanere ble drept i angrepet, deriblant ambassadøren Chris Stevens.

Komiteen som har ansvar for å granske angrepet, vil nå sende en henvendelse til utenriksdepartementet for å få innsyn i Clintons epost-korrespondanse om angrepet, skriver Washington Post.

Nylig ble det kjent av Clinton brukte sin private epostadresse til nesten all korrespondanse i de fire årene hun var utenriksminister.

Clinton hadde ikke noen offisiell epostkonto derfor brukte hun sin private konto også i jobbsammenheng, noe som kan ha vært et brudd på bestemmelsene om at all offisiell kommunikasjon skal kunne bevares for ettertiden.

For to måneder siden ble 55.000 sider med epost overlevert til utenriksdepartementet etter at Clintons rådgivere på forespørsel fra myndighetene hadde gjennomgått store mengder epost.

En talsmann for Clinton forsvarer epostbruken og sier at hun handlet i samsvar med loven.