• ARBEIDSPLASSER I SPILL: Det svenske statseide energiselskapet Vattenfall sitter tungt på brunkullsindustrien i det tidligere Øst-Tyskland. Ved Spremberg-gruven tas det ut 20 millioner tonn kull hvert år. Den tyske regjering ønsker å kutte ut bruk av all brunkull. FOTO: REUTERS

Grønn politikk truer tyske jobber

Mens tyske politikere i Berlin lovpriser Tysklands grønne energipolitikk på en høyprofilert konferanse, er over tusen gruvearbeidere og kraftverksfolk på gaten for å protestere mot politikken som kan koste over 100.000 jobber i brunkullsindustrien.