Pengebeløpet forliket fører med seg, betegnes som det største i USAs historie.

BP har allerede fått milliarder av kroner i bøter etter Deepwater Horizon-ulykken, som kostet elleve mennesker livet.

BP ville torsdag ikke bekrefte avtalen. Men selskapet sendte tidligere på dagen ut en melding der det het at selskapet var i «framskredne forhandlinger» med USAs justisdepartement og amerikanske finansmyndigheter.

Ifølge BP ville den foreslåtte løsningen trolig ikke dekke sivile, føderale krav, inkludert skader i henhold til loven om rent vann. Føderale og delstatlige krav om erstatninger på grunn av ødelagte naturressurser og utestående private, sivile krav ville heller ikke være dekket av avtalen.

— Før en endelig avtale er inngått, er det ikke sikkert at noen slike løsninger vil bli gått inn på, skrev BP.

Den tidligere største boten som er betalt av ett selskap, var på 1,3 milliarder dollar, tilsvarende knappe 8 milliarder kroner, og ble betalt av legemiddelprodusenten Pfizer i 2009 for bedragersk markedsføring.