Etter at en flodbølge rammet Fukushima-anlegget i mars 2011, ble alle Japans 50 atomreaktorer stengt. Den offisielle begrunnelsen var rutinesjekk, men på grunn av sterk motstand i opinionen ble ingen av dem restartet.

Frykt for strømkrise førte til slutt til at to av reaktorene ved Ohi-anlegget i Fukui på vestkysten av Japan ble satt i drift igjen.

Den ene ble siden stengt, og arbeidet med å stenge den siste begynner søndag kveld. Mandag vil den være ute av drift.

Japan vil dermed være helt uten atomkraft, og skepsis i befolkningen gjør det usikkert om og når reaktorene vil bli startet opp igjen.