Ifølge den nye loven begår man høyforræderi ikke bare når man gir hemmelige opplysninger til fremmede makter, men også når man gir råd og penger, for eksempel til internasjonale organisasjoner, forutsatt at mottakerne er involvert i aktiviteter som «er rettet mot Russlands sikkerhet».

I den nye loven er det samtidig innført en paragraf som sier at man kan straffes med fengsel i opptil fire år dersom man blir kjent med statshemmeligheter på ulovlig vis.

Menneskerettighetsaktivister frykter at den nye loven kan bli brukt mot personer som gir opplysninger til organisasjoner som Amnesty International eller til og med Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Det er ventet at loven snart vil bli vedtatt også i Føderasjonsrådet og deretter undertegnet av president Vladimir Putin.