Endringen anses som en historisk endring av det pasifistiske grunnlaget som Japan har bygget sin forsvarspolitikk på de siste 60 årene, etter annen verdenskrig.

Til nå har paragraf 9 i grunnloven sørget for at japanske militære styrker verken kan utøve «kollektivt selvforsvar» eller hjelpe allierte land som kommer under angrep.

Endringene fjerner også begrensninger som japanske styrker har hatt når det gjelder deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner.

Den nye linjen i forsvarspolitikken er en viktig seier for statsminister Shinzo Abe. Men i nabolandet Kina vil den neppe være særlig populær.

Hundrevis av demonstranter, deriblant pensjonister og fagorganiserte, marsjerte tirsdag til statsministerens kontor for å protestere mot lovendringen, og søndag satte en mann fyr på seg i Tokyo for å vise sin motstand.

Partiene som deltar i Abes regjeringskoalisjon, ble tirsdag morgen enige om at forbudet mot kollektivt selvforsvar fjernes, noe som åpnet for at regjeringen senere på dagen kan vedta en resolusjon som reviderer tolkningen av grunnloven. Nasjonalforsamlingen må deretter vedta endringene. (©NTB)